Marknadsundersökningar

Hur kan du tillfredsställa marknaden på ett bra sätt
 
30 DAGAR GRATIS
Enalyzer Survey Solution
Namn  
Företag  
E-post  
Telefon  
 
Enalyzer Survey Solution
GRATIS TESTKONTO
ANVÄNDARVILLKOR


Om du vill ha en bredare och djupgående beskrivning av våra allmänna villkor kan du klicka här

Enalyzer Survey Solution
GRATIS TESTKONTO
ANVÄNDARVILLKOR


Råd och tips


I gammal folklig mening brukar man säga att ju mer du vet om en kund ju bättre vet du hur du skall tillfredställa den eller uppfylla dennes behov. Naturligtvis är det så att du alltid försöker förbättra förståelsen över hur din kund tänker och vad den vill och har för behov. Du vill naturligtvis också ta reda på vad en kund saknar för att på så sätt förbättra dina processer som i sin tur skall resultera till att dina produkter och tjänster skall tilltala de.

Skapa din första marknadsundersökning med hjälp av våra frågemallar som ingår i vårt testkonto under en månad, registreringsformulär till höger.

Ett sätt att göra detta är att genomföra kundundersökning eller NKI (Nöjd Kund Index). Tycker du redan nu att ni är för små och att ni känner era kunder tillräckligt bra för att på så sätt ta reda på mer information om de, måste vi tyvärr säga att du har fel i den riktningen, det viktiga är att bestämma sig att göra enkäten i en omfattning som passar dina kunder. Det viktiga är att din undersökning känns personlig så att dina kunder känner att du bryr dig om de.

Några frågor som du bör ställa dig själv när du arbetar med en marknadsundersökning:• På vilket sätt/av vilken anledning skiljer dina produkter från andra så att kunderna skall välja just dig?
• Vilken känsla förmedlas till dina kunder när de kontaktar ditt företag?
• Vilka behov/problem har din produkt tillfredsställt/löst?
• I kontakt med ditt företag, vad lär sig dina kunder?
• Hur kan du utveckla merförsäljningen gentemot dina kunder?
• Kan du få idéer till nya produkter eller tjänster som du kan utveckla?
• Är det något du bör förbättra på dina produkter?
• Verkliga fördelar din produkt förmedlar/ger?
• Vilken marknadsposition har din produkt?
• Används din produkt på ett sådant sätt som du inte vet som kan hjälpa dig att utveckla en tjänst som du kan erbjuda?
Det var bara ett par av de frågor som du kan ta reda på i en marknadsundersökning, kontakta gärna Enalyzer om du behöver fler tips eller råd i ditt arbete med enkäter eller undersökningar.

Verkligheten bakom marknadsundersökningar!Hur många gånger har inte du fått ta emot en enkät innehållande flera frågor med tillhörande svarsalternativ som i själva fallet är irrelevanta för dig eller för din verksamhet? Naturligtvis lägger du inte så stor uppmärksamhet på det och kastar bort den. Du gör det eftersom p.g.a. brist på tid, frågornas irrelevans, etc. Brukar du svara på undersökningen först efter någon påminnelse? Det viktiga är att det finns ett starkt skäl till varför en kund skall lägga sin tid för att besvara din enkät eller undersökning.

Här följer några bra råd som gör att dina kunder motiveras till att besvara din enkät eller undersökning:• Ge kunden en present eller en ”morot” som de kan få när de besvarat en enkät eller undersökning.
• Skickar du ett brev, se till att skicka ett svarskuvert.
• Hur kan de utnyttja ett erbjudande för att de deltog i din enkät eller undersökning?
• Varför inte skriva att ni skall dra en lott där ett fint pris skall delas ut till respondenterna?
• Har du bestämt dig om att ge de en morot, skicka en present och skriv att de samma dag kommer att få en enkät eller undersökning som du behöver deras svar på.

Exempel: Skicka en chokladask till kunden och tala om för de att du klockan 15.00 kommer att skicka en enkät eller undersökning till de, de kan njuta av chokladasken när de avsätter tid att besvara din enkät eller undersökning.

Boka ett personligt möte för mer inspiration eller för att starta en dialog kring din nästa undersökning. Ring på 08 5333 0777.

Tips och råd i arbetet med marknadsundersökning• Ställ bara frågor som är relevanta för respondenten. Ta inte med meningslösa frågor som kunden antingen svarar ”vet ej” eller ger dig ett negativt svar på. Försök inte agera som ett undersökningsföretag och försök verkligen vara kortfattad, en undersökning mot en kund bör inte ta mer än några minuter.

• Följ upp och försök berätta vad du skall göra med resultatet, för de kunder som vill veta vad du skall göra med resultatet – berätta gärna för de.

• Målet är att dina kunder skall avge ett ärligt svar. I enkäter och enkäter som inte har någon form av anonymitet brukar kunderna vara snällare än vanligt. Vill du öka dina möjligheter att få ett så ärligt svar som möjligt är det viktigt att du skickar enkäten i samband med en aktivitet som du nyligen haft mot kunden. Enalyzer har stor kompetens och enkätverktyg som kan hjälpa dig med så kallade aktivitetsbaserade enkäter och undersökningar.

• Försök ta reda de nackdelar du har gentemot dina konkurrenter, alltså ställ frågor om vad du kan göra bättre som kan göra att de väljer dig före dina konkurrenter.

• Testa gärna dina produkter och tjänster mot befintliga kunder igenom att skicka det till de, på det sättet får du också en hel del kunskap om det som behöver förbättras innan du lanserar den till andra kunder.

• När du konstruerar ditt frågeformulär till enkäten, om det är möjligt lämna gärna möjligheten att vara anonym – så som att låt ifyllandet av namn och uppgifter som gör att du kan identifiera de som frivilligt att fylla i. I vissa fall kan anonymitet göra att kunderna väljer att svara ärligare.

• Föreställ dig att du är kund själv och tänk hur ofta du tänkt att någon av dina leverantörer borde ha den tjänsten eller produkten som du verkligen skulle köpa. Du har också valt att inte tala om det för de, vilket gör att dina leverantörer inte vet om heller. Föreställ dig nu själv i samma situation, det är en av anledningarna till varför du skall ställa frågor.

Besökare som läst denna artikel har också läst:
Kundundersökning baserad på Net Promoter Score
Kontakta gärna oss för mer information på 08 5333 0777.
Få våra nyhetsbrev
Ring 08 5333 0777 eller skicka oss ett mail på info@enalyzer.se